Strategia cenowa

Strategia cenowa bierze pod uwagę nie tylko koszt wytworzenia i sprzedaży produktu lub usługi i pożądany poziom zysku. Czasami właściciele małych firm będą chcieli czerpać mniejszy zysk niż mogliby z przyczyn związanych z zarządzaniem marką, wielkością sprzedaży i konkurencją na rynku. Korzystając z planu krok po kroku możemy utworzyć więcej niż jedną strategię cenową, aby zmaksymalizować swój sukces.

Roczny budżet i określenie kosztu produkcji i kosztów ogólnych

Kosztami wytworzenia są te bezpośrednio związane z tworzeniem produktu lub usługi, takie jak materiały, maszyny lub zużycie energii, których nie mielibyśmy, gdybyśmy tymczasowo nie zrobiliśmy swojego produktu, ale nadal utrzymywalibyśmy działającą firmę. Natomiast koszty ogólne to koszty związane z prowadzeniem firmy, takie jak czynsz, ubezpieczenie, sprzęt biurowy, telefony i podatki. Sprawdźmy swoje koszty jednostkowe przy różnych poziomach sprzedaży, ponieważ nasze wydatki mogą się zmniejszyć w przeliczeniu na jednostkę, jeśli robimy więcej.

Ceny konkurencji – porównanie

Uszeregujmy każdego konkurenta, biorąc pod uwagę podobieństwo produktów lub usługi. Zastanówmy się nad cechami, jakie oferują, ich zaletami i różnymi stylami i modelami. Oszacujmy reakcję na różne strategie cenowe, jakie mogą mieć nasi konkurenci i możliwe efekty, które mogą być dla nas ważne. Omówmy korzyści, wynikające z wysokich i niskich cen, które mogą obejmować zdobycie udziału w rynku od konkurencji, uniemożliwienie konkurencji wejścia na rynek lub podniesienie postrzeganej wartości wśród konsumentów.

Sprawdź więcej na https://dealavo.com/pl