Jak zbudować portfel inwestycyjny

W czasach stosunkowo stabilnego rozwoju gospodarczego, wspomaganego pomocą socjalną w gospodarstwach domowych pojawiają się nadwyżki finansowe.

Coraz większa liczba osób interesuje się inwestowaniem tych dodatkowych środków.

Niestety, wiedza ekonomiczna Polaków jest stosunkowo niska i wielu z nas napotyka na problemy związane choćby z nazewnictwem.

Portfel inwestycyjny – co to jest?

Czym jest portfel inwestycyjny? To nic innego, jak zbiór aktywów, stanowiących formę lokowania kapitału w taki sposób, aby uzyskać z nich korzyści.

Zanim jednak zaczniemy budować swój portfel inwestycyjny, musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Pozwoli to nam na ustalenie, po co inwestujemy i jaki cele chcemy osiągnąć.

Jak zbudować portfel inwestycyjny – kluczowe kwestie

W pierwszej kolejności musimy ustalić, jakie aktywa posiadamy. Dokonujemy więc rachunku sumienia: ile mamy gotówki, akcji, obligacji, nieruchomości na wynajem i tak dalej.

Bardzo istotne jest, że liczymy kwoty aktualne tj. nawet jeśli nieruchomość czy akcje kupiliśmy drogo, ich aktualna cena jest niska, ale mamy nadzieję, że wzrośnie – podajemy cenę obecną.

Interesuje nas stan naszych aktywów na dzień dzisiejszy. Kolejny krok to odpowiedź na pytanie, ile pieniędzy będziemy potrzebować w przyszłości. Oczywiście, nie interesuje nas nierealna odpowiedź – dużo.

Wiemy, ile mamy lat, na jak długo planujemy naszą ścieżkę zawodową, kiedy zamierzamy zakończyć pracę, znamy swój stan cywilny i mamy świadomość, kogo musimy zabezpieczyć na przyszłość (dzieci czy małżonka).

Ta wiedza pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, ile pieniędzy będziemy potrzebowali w przyszłości.

Pozwoli nam też na ustalenie, w jak długim horyzoncie inwestycyjnym chcemy lokować pieniądze.

Zebranie tych wszystkich danych o nas samych, pozwoli nam na określenie, jaki poziom ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować.

Musimy wiedzieć, czy nasza tolerancja na ryzyko jest wysoka, czy zdecydowanie niższa. Czy chcemy uzyskać 5 % odsetek zwrotu od kapitału, ale bez ryzyka jego utraty?

Czy może marzymy o 20% i nie będziemy w rozpaczy, jeśli stracimy część pieniędzy. Dopiero te ustalenia pozwolą nam na dobór właściwych dla nas aktywów.

Więcej o bezpieczeństwie inwestycji można przeczytać na tej stronie: https://jak-zarabiac.com/bezpieczne-inwestycje/

Portfel inwestycyjny - dywersyfikacja kapitału

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

W tym momencie możemy przystąpić do ich alokacji. Alokacja to nic innego, jak ich podział na różne instrumenty.

Jest to proces, który polega na wyborze klas aktywów, z których chcemy zbudować nasz portfel. Wybór jest spory: akcje, obligacje, inwestycje alternatywne, inwestycje pochodne.

Alokacja aktywów to bardzo ważny proces, pozwala bowiem na osiągniecie założonych długoterminowo celów, ale może też obniżyć ryzyko naszych inwestycji.

Jeśli zdecydujemy się na podział aktywów, na przykład pomiędzy akcje a obligacje, zdywersyfikujemy nasz portfel.

Oznacza to, że akcje, które w założeniu mają przynosić nam duże zyski niosąc ze sobą spore ryzyko, zostaną zrównoważone przez stabilny dochód z obligacji.

Akcje przyniosą wysoki dochód w czasie koniunktury gospodarczej, a obligacje w czasie recesji.

Zbudowanie portfela inwestycyjnego to dopiero początek. Musimy stale monitorować nasze zakupy. Dotyczy to szczególnie akcji spółek, które zakupiliśmy.

Trzeba pamiętać, że te kupione wczoraj wcale nie muszą by dobrą inwestycją za pół roku.

Może Cię również zainteresować artykuł o tym, jak zacząć działalność gospodarczą.