Marka firmy oraz sposoby jej tworzenia

Marka firmy, którą zazwyczaj definiuje się jako część znaku towarowego może być artykułowana i obejmuje litery, cyfry, słowa oraz ich kombinacje.

Konsumenci są w stanie za jej pomocą identyfikować i porównywać towary już istniejące w danym segmencie rynku.

Z logicznego punktu widzenia możemy wyróżnić nazwy generalne oraz nazwy indywidualne.

Samochód to nazwa generalna, a Toyota indywidualna, ponieważ charakteryzuje przedmiot o konkretnych cechach jak kształt, moc czy wyposażenie.

Odpowiednikiem terminu generalnego na rynku są pewne kategorie produktów i usług.

Nazwa marki sprawia, że łatwo je identyfikować oraz indywidualizować pod względem specyficznych cech fizycznych czy psychologicznych.

Oczywiście, wybór nazwy marki znacznie ograniczają normy prawne, ochrona patentowa i zasady współżycia społecznego.

Dlatego, sprzedawca powinien dobrze przemyśleć swoją decyzję.

By nazwa marki spełniała swoje funkcje, warto wziąć pod uwagę następujące kryteria:

Marka firmy – jak wybrać dobrą nazwę?

– możliwie krótka, prosta i łatwo rozpoznawalna nazwa,

– termin uniwersalny, łatwy do wypowiedzenia we wszystkich językach,

– nazwa prosta do zapamiętania, literowania oraz odczytywania,

– określenie zgodne z przepisami kraju w którym będzie funkcjonować,

– termin elastyczny, mający zastosowanie w różnych formach promocji,

– nazwa oryginalna, odrębna z punktu widzenia surowych wymogów rynku, odróżniająca się na tle nazw produktów firm konkurencyjnych,

– określenie powinno być zrozumiałe dla jak największej grupy potencjalnych klientów,

– dobrze, by termin wywoływał pozytywne skojarzenia oraz pobudzał wyobraźnię konsumentów,

– nazwa marki musi dobrze rokować w dłuższym okresie, nie powinna mieć terminu ważności.

Warto zdawać sobie sprawę z procesu tworzenia nazw marek.

Czasami odstępstwo od jednej z wyżej wymienionych zasad może przyczynić się do sukcesu firmy, choć nie stanowi to reguły.

Marka firmy – projektowanie

Przebieg procesu projektowania nazwy marki zależy od wielu czynników i obejmuje następujące kroki:

1. Świadome określenie funkcji, jaką powinien spełniać zaprojektowany termin.

2. Opracowanie pożądanych dla marki pozytywnych skojarzeń.

3. Skrupulatna identyfikacja zwrotów lub słów charakteryzujących pożądane skojarzenia.

4. Opracowanie zespołu do generowania nazw.

5. Generowanie terminów opracowanych w punkcie 4.

6. Pobieżna selekcja powstałych określeń, głównie pod względem lingwistycznym.

7. Bardziej szczegółowa selekcja nazw w oparciu o funkcje, które nazwa marki powinna pełnić.

8. Selekcja dotycząca możliwości zarejestrowania wybranego terminu.

9. Analiza rynku pod względem ewentualnych nazw konfliktowych.

10. Zwrócenie się do strony prawnej z prośbą o analizę dopuszczalności proponowanych określeń.

11. Przeprowadzenie profesjonalnych testów konsumenckich.

12. Finalny wybór nazwy marki.

Jak widać, tworzenie idealnej nazwy marki jest procesem dosyć skomplikowanym. Wymaga profesjonalnego przygotowania i gruntownej wiedzy o rynku.

Pamiętaj, że nazwa firmy, to Twoja wizytówka. Będziesz ją podawać w różnych instytucjach, urzędach czy bankach.

Sposoby tworzenia nazwy firmy

Po przeprowadzeniu wszystkich analiz można skorzystać z jednego z kilku sposobów tworzenia nazw marek:

Nazwy abstrakcyjne – w założeniu nie są nośnikiem istotnych informacji o firmie czy produkcie i nie niosą ze sobą sensownego znaczenia.

Zazwyczaj tego typu terminy generowane są komputerowo, złożone z cząstek, sylab, cyfr lub głosek już funkcjonujących.

Natomiast nazwa abstrakcyjna zaczerpnięta z realnych języków nie jest w żadnym stopniu powiązana z produktem firmowym.

Nazwy opisowe – ta grupa terminów podaje konkretne, dokładne informacje o właściwościach produktu.

Niestety, prosta nazwa opisowa może mieć trudności z wyróżnianiem się na rynku oraz generować problemy podczas rejestracji.

Nazwy sugestywne i skojarzeniowe – nie opisują produktu, ale czasem sugerują pewne jego cechy i budują pozytywne skojarzenia, stosując cząstki sylab lub głosek.

Zestawienia skrótów – termin określający markę jest tutaj neologizmem, zbudowanym z morfemów (cząstek wyrazów), które można stosować na początku lub końcu nowej nazwy (car lub bud to morfemy, a Eurocar lub Budrem to nazwa).

Nazwy obcojęzyczne – wykorzystuje się tutaj pogląd istniejący w wielu krajach, że obco brzmiąca nazwa kojarzy się z wysoką jakością danego produktu.

Frazeologizmy – wykorzystują je zazwyczaj marki firm usługowych tworząc związki wyrazów o pewnym, łącznym znaczeniu, na przykład Chińska restauracja czy Bar u Janka.

Tego typu nazwy sugerują charakter danego produktu czy usługi, często są nośnikiem informacji o lokalizacji firmy, jej właścicielu czy patronie placówki.

Zestawienia wyrazów – to zazwyczaj zbitki całych słów z częściami innych lub zestawienia pełno brzmiących rzeczowników z określającymi je przymiotnikami.

Sposoby tworzenia nazwy marki to dla wielu przedsiębiorców klucz do sukcesu na rynku.

Chwytliwy, łatwo asymilujący się termin jest w stanie przyciągnąć skuteczniej niż najlepszej jakości kampania reklamowa.

Podsumowanie

Wybór marki i nazwy firmy, to pierwszy krok w kierunku własnego biznesu. Jako przedsiębiorca będziesz musiał pamiętać jeszcze o wielu istotnych kwestiach.

Absolutnie kluczową sprawą będą oczywiście finanse firmy i jest płynność jeśli chodzi o przepływy środków. Na szczęście obecnie mamy wiele usług i narzędzi, które są w stanie pomóc w prowadzeniu firmy.

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dobry rachunek w banku – https://centrumbankowosci.pl/konta-firmowe-online/ – który pozwoli na sprawne zarządzanie całym budżetem przedsiębiorstwa.

Ciekawym i bardzo przydatnym rozwiązaniem może okazać się również faktoring. Ta usługa bije rekordy popularności szczególnie w obecnym czasie.